Madelief 22
2412 AJ  Bodegraven
Telefoon: 06 25421164
E-mail: info@thenewstandard.nl

Branding Swawek

Het werk van Swawek is als geen ander. Elk werkstuk is een aparte beleving met een duidelijk eigen verhaal. Exclusief, eigenzinnig en zeer karakteristiek voor Swawek. De uitstraling van het bedrijf was voorheen vrij netjes en deed meer denken aan een onderneming gespecialiseerd in projectinrichting of interieur. Kortom, dit paste niet bij de man zelf.

Typografie

De opdracht om een logo en website te creëren die Swawek de juiste merkbeleving geeft. Dit was de doelstelling, zodat de juiste doelgroepen konden worden aangesproken en kiezen voor Swawek een logisch gevolg zou zijn. Het logo moest daarbij meer de uitstraling van een merk hebben. Niet ‘zomaar’ een logo.

De naam Swawek roept in klank en uitspraak al iets eigenzinnigs op.
Om de eigenzinnigheid, exclusiviteit en originaliteit van Swawek duidelijk naar voren te brengen in het ‘gevoel’ van het logo, is er niet gekozen voor een bestaand lettertype, maar is het samengesteld uit geometrische vormen. Voor een goede leesbaarheid is er gekozen om de vormen te baseren op hoofdletters. Het uiteindelijke resultaat verwoordt perfect de kernwaarden ‘eigenzinnig’, ‘kunstzinnig’ en ‘eclectisch’.

Kleurgebruik

Binnen het eclectische waaraan Swawek te herkennen is past een bont kleurgebruik, waarin verwerkte transparanties mede het beeld en de leesbaarheid bepalen. Het uiteindelijke ontwerp is zeer adaptief en past vloeiend bij diverse thema’s, settings en stemmingen.

Merkbeleving

De wereld van Swawek

Merkbeleving is persoonlijk. Hoe iemand een merk ervaart verschilt van individu tot individu en als bedrijf heb je hier geen gehele controle over. Goed luisteren naar je publiek is een manier om zo succesvol mogelijk in te spelen op de verlangens van de potentiële klanten. Om het visueel ingestelde en kunstzinnige publiek aan te spreken is er gekozen voor schermvullende foto’s genomen in een oude fabriek. Deze grijze en grauwe omgeving laat namelijk de producten op je afkomen zoals geen andere omgeving dat zou kunnen.
Om de showcase af te maken zijn de pagina’s verrijkt met bijzondere stukken tekst waarin een wereld wordt geschetst die perfect bij de producten past.

Op deze manier wordt de bezoeker een beleving aangeboden in plaats van enkel een product. Deze merkbeleving zorgt voor een trouw en sociaal publiek van ambassadeurs, die maar al te graag in de wereld van Swawek willen duiken.

Beleef de website op
www.swawek.nl

Benieuwd hoe we jouw merk overbrengen op jouw doelgroep?

Jouw website is ‘slechts’ de drager van jouw boodschap en deze dient in woord, beeld en symboliek de juiste identiteit over te brengen en jouw doelgroep aan te spreken.