Het logo van The New Standard

Verkeerd gepeld. Wij zien dat.

PR

PR staat voor Public Relations; letterlijk vertaald ‘publieke’ of ‘openbare relaties’. Met andere woorden: alles wat je als bedrijf communiceert, zowel intern als extern. PR is een strategisch communicatieproces tussen organisaties en hun publiek. Dit proces heeft voor zowel het bedrijf als het publiek een gunstig effect. The New Standard kan op alle vlakken de juiste PR-partner zijn voor jouw bedrijf.

Hoe werken we aan jouw PR?

Eerst bepalen we samen de juiste PR-strategie voor jouw bedrijf. Daarin wordt vastgelegd hoe vaak per jaar er berichten moeten uitgaan naar specifieke doelgroepen. Gaat het om interne communicatie of om externe communicatie? We bepalen per bericht het doel van het bericht. Gaat het om het snel en correct verschaffen van informatie, of is het een commercieel bericht? Uiteindelijk ligt er een compleet PR-plan, waaraan invulling gegeven wordt. De stap die dan volgt is dat er teksten geschreven worden. Daar wordt voor gezorgd door onze professionele copywriters. Wanneer de teksten klaar zijn en goed bevonden, kan er gekozen worden voor een specifieke opmaak van het te verzenden documenten. Ook dat verzorgen wij met plezier. De uiteindelijke PR-uiting dient vervolgens op de juiste plaats gepubliceerd te worden, in een krant, tijdschrift of magazine, offline of online. Veelal wordt het PR bericht ook gepubliceerd op de social kanalen van je eigen bedrijf. Dit zorgt ervoor dat naast andere media, ook jouw eigen bedrijf invloed kan hebben op het bereik van het bericht. PR kan veel bijdragen aan het werven van nieuwe klanten, aan het betrouwbaarder maken van je merk of simpelweg ervoor zorgen dat op een transparante manier de juiste informatie bij het publiek terecht komt.